Vinum Amoris

Vinum Amoris - vremenska kapsula s dana vjenčanja